TKP HEADLINE

วนอุทยานดอยพระบาททุ่งก่อ

 


วนอุทยานดอยพระบาททุ่งก่อ

                ดอยพระพุทธบาท เป็นที่ตั้งของโบราณสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ และโบราณทางศาสนา เช่น พระธาตุทุ่งก่อ รอยพระบาทเหนือ รอยพระบาทใต้ ผาเล็งโลก ผาเกิ้ง ผาม้า ผาตัด ขุมทรัพย์ ดอกบัวหินบ่อน้ำติ๊บ เป็นต้น อ่านเพิ่มเติม

วัดป่าบ้านเหล่า

วัดป่าบ้านเหล่า

หลวงปู่ขาน ฐานวโร “พระอริยสงฆ์ผู้มีจิตตั้งไว้ประเสริฐแล้ว”

                หลวงปู่ขาน ท่านมีศักดิ์เป็นลุงของท่านพระอาจารย์เสถียร สมาจาโร พระอริยเจ้าแห่งวาชูคุ เพราะเป็นพี่ชายของโยมมารดาท่านพระอาจารย์เสถียร และเป็นพระอาจารย์ผู้อบรมธรรมให้กับท่านพระอาจารย์เสถียร อีกด้วยชีวิตช่วงเยาว์วัย ท่านเรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ แล้วได้ออกมาช่วยบิดามารดาทำไร่ทำสวน ได้ออกบรรพชาเป็นสามเณร เมื่ออายุ ๑๕ ปี ครั้นต่อมาเมื่ออายุ ๒๑ ปี ๑๐ เดือน ได้เข้าพิธีอุปสมบท เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๐๐ เวลา ๑๕.๔๓ น. ณ วัดป่าชะบาวัน บ้านกุดฉิม ต.บ้านค้อ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู โดยมีพระครูศาสนูปกรณ์ วัดโยธานิมิตร เป็นพระอุปัชฌาย์ หลวงปู่อุ่น ชาคโร เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระอธิการเพ็ง อิติโสภโณ เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายาว่า “ฐานวโร” แปลว่า “มีที่ตั้งอันประเสริฐ” อ่านเพิ่มเติม

การทำตุงล้านนา

 

การทำตุงล้านนา

            ตุงล้านนา ซึ่งคำว่า ตุง เป็นภาษาถิ่นประจำภาคเหนือ แปลว่าธงที่ใช้สำหรับแขวนแบบหนึ่งในศิลปะล้านนา สามารถพบเห็นได้ในภาคเหนือของประเทศไทย โดยคนทางภาคเหนือ จะนำตุงมาใช้เป็นเครื่องประดับ หรือประกอบพิธีกรรมต่างๆ ทั้งทางศาสนา ประเพณี งานเทศกาล หรืองานเฉลิมฉลองต่างๆ วัตถุที่นำมาทำตุงในล้านนามีหลากหลายรูปแบบ ลักษณะที่แผ่นวัตถุทำจากผ้า กระดาษ ไม้ โลหะ ทองเหลือง หรือใบลาน  อ่านเพิ่มเติม


กลุ่มทอผ้าบ้านโป่งเทวี


กลุ่มทอผ้าบ้านโป่งเทวี
                เมื่อปี พ.ศ. 2524 ได้เริ่มก่อตั้งกลุ่มทอผ้าขึ้นเป็นกลุ่มแรกของกลุ่มอาชีพ โดยการคิดริเริ่มของ นายดวงต๋า พิชัย ซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านในสมัยนั้น มีแรงบันดานใจเพราะได้รับคำแนะนำจากพัฒนาการอำเภอ กิจกรรมของกลุ่มทอผ้าสมัยนั้นเป็นการทอผ้าโดยใช้กี่กระตุก มีการย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติ เป้าหมายด้านการตลาดจะทอผ้าจำหน่ายให้กับคนในพื้นที่หมู่บ้าน ตำบล และ ผลิตใช้เอง ผลงานเด่นคือได้ทอผ้าให้กับจังหวัดเชียงราย ใช้ในงานกีฬาแห่งชาติ สมัยที่จังหวัดเชียงรายเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน หลังจากนั้นก็ได้ผลิตขยายตลาดไปทั่วทั้งจังหวัด ทั้งประเทศ ถือว่าเป็นกลุ่มกิจกรรมกลุ่มแรกที่มีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของหมู่บ้านอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ต่อมากลุ่มพัฒนาสตรีของหมู่บ้านโป่งเทวี อ่านเพิ่มเติม

กลุ่มเครื่องปั้นดินเผาบ้านโป่งเทวี


กลุ่มเครื่องปั้นดินเผาบ้านโป่งเทวี
            เนื่องจากบรรพบุรุษได้ย้ายถิ่นฐานมาจากอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ชื่อพ่ออุ้ยคำ แม่อุ้ยคำมา สมบูรณ์ ได้มาเห็นสภาพของดินที่คล้ายกับสภาพดินจากภูมิลำเนาเดิม จึงได้ทดลองนำดินมาปั้นเป็นน้ำต้น (คนโท) ปรากฏว่าน้ำต้นมีคุณภาพ ได้มาตรฐานดีมาก จึงเริ่มผลิตเป็นสินค้าขายภายในหมู่บ้าน และหมู่บ้านใกล้เคียง ทำให้เกิดอาชีพเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือน จนสืบทอดให้แก่รุ่นลูก อ่านเพิ่มเติม

กาละแมจิราพันธ์


กาละแมจิราพันธ์

            กาละแมจิราพันธ์ เริ่มต้นเกิดขึ้นในปี 2540 จากกลุ่มแม่บ้านเกษตร หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านโป่ง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย รวมตัวกันจัดตั้งกลุ่มเพื่อสร้างอาชีพให้แก่แม่บ้าน โดยมีนางรุจิรา วงศาสุราฤทธิ์ เป็นประธานกลุ่มในขณะนั้น ได้ให้ภูมิปัญญาจากจังหวัดเชียงใหม่ มาสอนกลุ่มทำกาละแม กาละแมที่ฝึกทำในกลุ่มช่วงแรกเป็นกาละแมแบบรสดั้งเดิม แต่รสชาติ ความอร่อยยังไม่ตรงตามความต้องการของกลุ่ม นางรุจิรา พร้อมสมาชิกกลุ่ม จึงได้พัฒนาสูตรและปรับปรุงพัฒนาจนได้กาละแมที่มีรสชาติและความอร่อยตรงตามความต้องการของกลุ่ม จึงได้เริมผลิตและจำหน่ายครั้งแรกในปี 2541 โดยใช้ชื่อผลิตภัณฑ์ว่า“กาละแมเสวยจิราพันธ์”โดยแรกเริ่มขั้นตอนการผลิตทั้งหมดจะทำด้วยมือทั้งหม อ่านเพิ่มเติม

น้ำพุร้อนทุ่งเทวี

 

น้ำพุร้อนทุ่งเทวี

            บ่อน้ำพุร้อนทุ่งเทวี ตั้งอยู่ หมู่ที่ 5 บ้านโป่งเทวี ตำบลบ้านโป่ง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย เป็นจุดกำเนิดของแหล่งน้ำพุร้อนอยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงาม และไร่นาของชาวบ้านมีบรรยากาศทางธรรมชาติที่สงบร่มรื่น มีกลิ่นกํามะถันไม่รุนแรง ไม่เหมาะสมแก่การบริโภคแต่สามารถใช้อุปโภคหรือทำการบำบัดได้ มีการก่อปูนล้อมรอบแหล่งเกิดน้ำพุร้อน และมีสิ่งอํานวยความสะดวกอยู่บริเวณโดยรอบ

อ่านเพิ่มเติม

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 ศูนย์ข้อมูลความรู้ประชาชนจังหวัดเชียงราย. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand