TKP HEADLINE

จักสานไม้ไผ่


         กศน.ตำบลจันจว้า ให้ความสำคัญจึงได้จัดโครงการการจักสานไม้ไผ่ขึ้นมาและเพื่อเป็นขยายโอกาสให้ผู้ที่สนใจเรียน ได้พัฒนาฝีมือและความชำนาญและเป็นช่องทางในการประกอบอาชีพหรือเป็นเจ้าของธุรกิจที่สร้างรายได้เป็นอย่างดี อ่านเพิ่มเติม

ปราชญ์เกษตรอินทรีย์ ต้นแบบวิถีชีวิตพอเพียง


         ลุงถวิลหรือนายถวิล สุริยะ ลูกชาวนา เด็กกำพร้าบิดามารดาตั้งแต่อายุ5ขวบ ชะตากรรมชีวิตผกผันให้ต้องต่อสู้ดิ้นรนด้วยตนเองมาตั้งแต่เด็ก ต้องระเหเร่ร่อนพึ่งพิงอาศัยอยู่กับญาติ ต้องทำนา ทำสวน ตลอดไม่เคยหยุดเพื่อให้มีที่อยู่อาศัยและอาหารที่จะหล่อเลี้ยงชีวิตให้อยู่รอด แต่เพชรก็คือเพชรแนวคิดในการดำรงชีวิตอยู่ที่สร้างความเป็นคนต้นแบบของลุงถวิลที่ได้ให้สัมภาษณ์ว่า “ความลำบากกายและหัวใจในอดีตของผมไม่ใช่ปมด้อย แต่เป็นเสมือนภูมิคุ้มกันให้ชีวิตมีความเข้มแข็งดั่งเหล็กกล้า”จากความยากลำบากในวัยเยาว์สู่ความสำเร็จในชีวิตในวันนี้พิสูจน์ความเป็นคนต้นแบบได้เป็นอย่างดี จากผู้ที่ไม่มีแม้แต่บ้านเป็นของตนเองมาวันนี้ลุงถวิล ชายวัยเกษียณผู้ดำเนินชีวิตตามหลักของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีหัวใจรักแผ่นดินถิ่นกำเนิด คือต้นแบบของเกษตรกรที่ปรารถนาการทำนาข้าวแบบอินทรีย์ ปัจจุบันมีที่นาเป็นของตนเองมากกว่า20 ไร่ เป็นปราชญ์เกษตรที่ได้สร้างเครือข่ายผืนนาอินทรีย์มาแล้วมากถึง 500 ไร่ กระจายอยู่ในหลายพื้นที่ของจังหวัดเชียงราย อ่านเพิ่มเติม

ซอพื้นเมือง

    

        แววเสียงดนตรีดังมากจาก ท้ายหมู่บ้าน ซึ่งเป็นบ้านของผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน บ้านแม่สลองในตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย นายโปทา เชื้อเมืองพาน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ที่ได้สนับสนุนดนตรีพื้นบ้านโดยการชักชวนเยาวชนหมู่บ้านมาร่วมวงดนตรี โดยมี พ่อครู ซึ่งเป็นปราชชาวบ้านที่มีความรู้ความสามารถในการเล่น สอน และถ่ายทอด การเล่นดนตรีพื้นบ้านที่เรียนก ว่า ซอ เป็นการเล่นดนตรีพร้อมกับการขับร้องโดยคู่บ่าวสาวจะเป็นตัวเอกของเรื่อง โดยนำเรื่องราว ต่าง ๆ มาขับร้องให้ผู้ฟังได้สนุกสนานคลื่นเครงมีความสุขในการชม ในการแสดง ซอ นั้นไม่เพียงแค่จะมีเพียงผู้เล่นแค่ ๒ คนเท่านั้นยังมีตัวละครอื่นๆ ด้วยแต่ตัวหลักสำคัญนั้นจะมีเพียงคู่หลักส่วนคนอื่น ๆ จะเป็นคนเล่นดนตรีโดยเครื่องดนตรก็จะเป็นเครื่องดนตรีหลากหลายชนิด อันได้แก่ สะล้อ ซอ ซึง ฉิง ฉับ กลอง ขลุ่ย เป็นต้น  อ่านเพิ่มเติม



 

ผลิตภัณฑ์ผ้าทอกะเหรี่ยง บ้านห้วยขมนอก หมู่ 10 ต.แม่ยาว


         ชุมชนตําบลแม่ยาว เป็นชุมชนชนบทแถบชานเมือง พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ ระหว่างภูเขาและพื้นที่ราบสูงส่วนใหญ่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ประชากรมีทั้งคนไทยพื้นเมือง ชาวเขาเผ่าต่าง ๆ เช่น ลาหู่ อาข่า เย้า กระเหรี่ยงเป็นชุมชนตําบลที่มีความ หลากหลายวัฒนธรรม จุดเด่นของชุมชนตําบลแม่ยาว คือ วัฒนธรรมการผลิตผ้าทอกะเหรี่ยง ที่เป็นผ้าคงความเป็นเอกลักษณ์เดิมใน ความเป็นวัฒนธรรมของชนเผ่ากะเหรี่ยงทั้งในด้านวิธีการ ขั้นตอนการทอและลวดลายต่าง ๆ อ่านเพิ่มเติม

เฟอร์นิเจอร์จากหวาย


         นายกุศล กันทะวงศ์ ได้เริ่มประกอบอาชีพจักสานที่อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง โดยทำเฟอร์นิเจอร์จากหวาย ได้แก่ การทำโต๊ะรับแขก ส่งจำหน่ายในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด เป็นระยะเวลา
25 ปี  อ่านเพิ่มเติม


กินแหนมเห็ด ต้องแหนมเห็ดนายอุทัยเน้อ

    

          แหนม เป็นอาหารพื้นเมืองที่นิยมบริโภคกันโดยทั่วไปในท้องถิ่นภาคเหนือ และความนิยมได้แพร่หลายไปยังประชาชนในภูมิภาคอื่นๆกว้างขวางขึ้นตลอดมาช่องทางในการผลิตอาหารประเภทนี้เพื่อการจำหน่ายจึงยังเปิดกว้างสำหรับผู้ที่ตั้งใจ ประกอบธุรกิจ ที่ไม่จำเป็นต้องใช้ เทคโนโลยี และทุนสูงนัก แหนมเป็นการแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อ โดยวิธีการหมัก ประชาชนนิยม รับประทานกันมาก เพราะแหนมมีคุณค่าโภชนาการที่มีประโยชน์ต่อร่างกายการทำแหนมไม่ยุ่งยาก ไม่ต้องใช้เทคโนโลยีและเงินทุนมากสามารถทำเป็นธุรกิจได้ การที่จะทำแหนม ให้มีคุณภาพดี จำเป็นต้องรู้จัก เลือกใช้วัตถุดิบ วัสดุอุปกรณ์ ต่างๆ ที่ใช้แหนม อย่างเหมาะสม แหนมเป็นผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ นิยมรับประทานกันมาก ในภาคเหนือ ได้จากการหมักเนื้อสัตว์ ข้าว น้ำตาล สารประกอบไนเตรท ไนไตรท์ และส่วนผสมอื่นๆ ทำการหมัก โดยอาศัยเชื้อจุลินทรีย์ จากธรรมชาติ สร้างกรด ทำให้เกิดรสเปรี้ยว แหนมนอกจากใช้บริโภคสดแล้ว ยังสามารถนำไปประกอบอาหาร ชนิดอื่นๆ ได้หลายอย่าง และควรคำนึงถึง สุขวิทยา ของผู้บริโภคด้วย การที่จะดำเนินกิจการ จำหน่ายแหนม ที่ประสบความสำเร็จ จะต้องมีความรู้ เกี่ยวกับตลาด การกำหนดราคา การจัดจำหน่าย และการจัดทำบัญชี อ่านเพิ่มเติม

 

วัดสันป่าก่อ (ไทยใหญ่)

 


            ในช่วงเทศกาลออกพรรษา 15 ค่ำเดือน 11 ชาวไทยพุทธในทุกพื้นที่ต่างถือเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งที่ต้องร่วมแรงร่วมใจกันจัดงานบุญในแต่ละพื้นที่ก็แตกต่างกันไป เป็นวันที่ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์มายังโลกมนุษย์ หลังจากที่พระองค์ได้เสด็จไปจำพรรษาและแสดงพระธรรมเทศนาโปรดพุทธมารดาซึ่งอยู่สวรรค์ชั้นดุสิตแต่ลงมาฟังพระธรรมเทศนาที่ชั้นดาวดึงส์พระพุทธองค์เสด็จลงสู่โลกมนุษย์ทางบันไดทิพย์ ทั้ง 3 ได้แก่ บันไดเงิน และ บันไดทอง และ บันไดเพชร ซึ่งสักกเทวราช (พระอินทร์) ให้พระวิษณุกรรมเนรมิตทอดจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์สู่โลกมนุษย์ ที่ ประตูเมืองสังกัสนคร
อ่านเพิ่มเติม

        

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 ศูนย์ข้อมูลความรู้ประชาชนจังหวัดเชียงราย. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand